انواع تیلر کولتیواتور

انواع تیلرکولتیواتور های دیزلی و بنزینی در قدرت های مختلف متناسب با انواع باغات و مزارع , تیلر کاما,تیلر پویا, تیلر ایرانی , کولتیواتور کاما ,کولتیواتور پویا ,تیلر کولتیواتور ۱۲ اسب ,تیلرکولتیواتور ۱۰ اسب ,تیلر کولتیواتور بنزینی ۷ اسب

دیدگاهتان را بنویسید