سمپاش پرتابل 430 با شیلنگ و لانس

سمپاش پرتابل 430