همه مقالات و مطالب

نکات مهم استفاده از سمپاش

سمپاش ,سمپاشی, سمپاش 20 لیتری

نکات مهم روش استفاده از سمپاش های دستی و پشتی

امروزه، استفاده درست و مناسب از نوع‏ هاى کم‏ ضررتر سم‏ ها و به‏ کارگیرى سمپاش‏ها، بسیار ضرورى شده است. بنابراین، بیشتر شدن آگاهى کشاورزان درباره آفت‏کش‏ها و چگونگى استفاده درست از وسیله‏ هاى سمپاشى، اهمیت زیادى دارد. زیرا با این کار، سلامت خود، گیاهان مزرعه، همه انسان‏ها و محیط زیست را فراهم می کنند.

استفاده نادرست از سم‏ها می ‏تواند اثرهاى نابودکننده ‏اى در محیط زیست داشته باشد. به علاوه، موجب به هدر رفتن سرمایه و بى ‏اثر بودن سم یا سوختگى گیاهان شود.

 

 

روش صحیح سمپاشی و استفاده صحیح از سمپاش:

آماده ‏سازى سمپاش:

ابتدا سمپاش را با آب تمیز تا دو سوم پر نمایید.

پوشیدن روپوش ایمنى:

براى رعایت ایمنى، شما باید ابتدا روپوش و شلوار یکسره خود را بپوشید. سپس از کفش‏ها و دستکش‏هاى مربوط به این کار استفاده کنید. پس از آن که ماسک سالم را روى دهان و بینى قرار دادید، از کلاه و عینک مخصوص سمپاشى هم استفاده کنید.

تنظیم فشار داخل سمپاش:

براى تنظیم فشار داخل تانک، سعى کنید با ضربه‏ هاى یکنواخت و پى‏ درپى به تلمبه، فشار داخل سمپاش را بیشتر کنید. در هنگام تنظیم فشار، سوراخ‏ها و درزهاى مربوطه را بازرسى کنید تا از نشت نداشتن آنها اطمینان پیدا کنید.

به دوش کشیدن سمپاش:

بندهاى چرمى حمایل سمپاش را ببندید. سپس سمپاش را به راحتى روى دوش خود قرار بدهید و آن را به اندازه مناسب براى خود سفت کنید.

انجام سمپاشى آزمایشى:

براى این کار، لانس را طورى در دست بگیرید که فاصله نازل، یعنى سر لانس از زمین حدود ۳۰ سانتى‏متر باشد. سوراخ آن نیز به سمت پایین یعنى روبه زمین قرار بگیرد.

ضامن لانس را فشار دهید و ببینید که آیا قطره‏هاى سم به هنگام خروج، خوب و مناسب هستند یا خیر.

اگر لازم بود، بازده سمپاش را با شل یا سفت‏کردن سر لانس تنظیم کنید. اگر نازل بسته شد، یا گیر داشت، آن را تمیز کنید تا مشکل برطرف شود.

ثابت نگه داشتن فشار سمپاش:

هنگام سمپاشى، سعى کنید تلمبه‏ زنى را با ضربه‏ هاى ثابت و یکنواخت انجام دهید. وقتى محلول سم در سمپاش کم مى‏شود، باید سریع‏تر تلمبه بزنید.

ثابت نگه داشتن عرض کار یا سمپاشى:

باند سمپاشى به حدودى گفته مى‏شود که کشاورز در یک بار حرکت‏دادن لانس به راست و چپ در مزرعه سمپاشى مى‏کند. هنگام سمپاشى سعى کنید که این باند یا عرض کار سمپاشى را در حالى که لانس را به چپ و راست حرکت مى‏دهید، ثابت نگه دارید.

رعایت فاصله مناسب نازل سمپاش با گیاه:

هنگام سمپاشى، سعى کنید فاصله بین شکاف نازل با روى گیاهان حدود ۳۰ سانتى‏متر باشد.

ثابت نگه داشتن سرعت راه رفتن سمپاش:

هنگام سمپاشى در مزرعه با یک سمپاش غیرموتورى پشتى، سرعت راه رفتن شما باید ثابت باشد. به علاوه، سر لانس را طورى هدایت کنید که شکاف نازل یا خروجى آن مقابل گیاه قرار بگیرد.

نکات مهم جهت نگهداری صحیح سمپاش ها:

۱-  سمپاش را در زیر نور  آفتاب قرار ندهید.

۲- سمپاش را بعد از اتمام کار با آب شهری و یا آب تمیز و چند قطره مایع ظرفشویی شستشو داده و آب را از مسیر لانس چندین بار تخلیه نمایید که نازل دچار گرفتگی نشود.

۳- سمپاش های پلاستیکی در معرض جوندگان قرار داده نشود.

۴- تا جای ممکن قسمت های فلزی سمپاش خشک شود تا دچار زنگ زدگی نگردد.

۵- سمپاش در جایی تاریک و بدون رطوبت نگهداری شود.

۶- باک سمپاش میبایست کاملا تخلیه و تمیز گردد.

نکته:محلول آماده شده می بایست طی چند ساعت مصرف شود پس نمی توان آن را برای روز بعد نگه داشت و در صورت مصرف گیاه دچار مشکل خواهد گردید.

نکات مهم در خصوص اختلاط سم و کود:

جهت اختلاط سموم از نظر فیزیکی اگر دو سم را خواستیم اختلاط کنیم باید از سم A‌ یک محلول سمی در حد cc ۱۰۰ و از سم B‌ نیز یک محلول سمی در حد cc ۱۰۰ سپس از هر محلول A‌و B  cc ۵۰ در ظرف شیشه‌ای سومی ریخته و پس از ده دقیقه هر سه محلول سمی را کنار هم قرار می‌دهیم و موارد زیر را بررسی می‌کنیم :

۱ ـ ظرف حاوی دو سم نباید گرم شود .

۲ ـ ظرف حاوی دو سم نباید رسوب کند .

۳ ـ ظرف حاوی دو سم نباید دو لایه گردد .

۴ ـ ظرف حاوی دو سم نباید دارای ذرات کریستاله باشد .

۵ ـ ظرف حاوی دو سم نباید تغییر رنگ زیاد دهد .

در صورتیکه موارد بالا در مخلوط دو سم دیده نشود با احتیاط می‌توان مرحله دوم که سمپاشی در یک قطعه کوچک بصورت آزمایش برای اطمینان از عدم گیاه سوزی محلول باشد را انجام و در نهایت این مخلوط را می‌توان بکار برد .

در اختلاط سموم موارد کلی نیز باید رعایت گردد از جمله اینکه :

۱ ـ سموم اسیدی با سموم قلیائی مخلوط نگردد .

۲ ـ سموم با ترکیبات مسی با سایر سموم مخلوط نگردد .

۳ ـ سموم با ترکیبات گوگردی با سایر سموم مخلوط نگردد .

۴ ـ در صورت امکان سموم حشره‌کش با علف کش‌ها مخلوط نگردد .

۵ ـ PH  مخلوط سموم کنترل گردد که در حد نرمال باشد.