هر یک از فایل های بالا شامل کدفنی ، نام  و تصویر قطعات یدکی مربوط به یک محصول میباشد .

جهت انتخاب یک قطعه میبایست از کدفنی قطعه استفاده کنید تا امکان اشتباه و.. به کمترین میزان خود برسد برای این کار میتوانید کدی که کنار نام قطعه ذکر شده را یادداشت نمایید و به همکاران بخش فنی اعلام نمایید .