نمایش دادن همه 3 نتیجه

پمپ سمپاش PU60

موجود نیست
پمپ سمپاش PU60        پویا    POUYA-60HQ مدل سرعت (R.P.M) مکش   (لیتردردقیقه)  فشار (Kg/cm2)    قدرت(Hp)  خروجی اندازه

پمپ سمپاش PU45

موجود نیست
پمپ سمپاش PU45        پویا    POUYA-45HQ مدل سرعت (R.P.M) مکش   (لیتردردقیقه)  فشار (Kg/cm2)    قدرت(Hp)  خروجی اندازه

پمپ ۴۵ بار ویکتور

موجود نیست
پمپ ۴۵ بار ویکتور پمپ   victor 4 D