نمایش یک نتیجه

سیلندر اره موتوری ۲۵۰۰

موجود نیست
سیلندر اره موتوری ۲۵۰۰ سیلندر استوانه ای از جنس چدن یا آلومینیوم به نام سیلندر , محفظه ای است که