نمایش دادن همه 13 نتیجه

شیلنگ ۵ لایه اوشن (دو حلقه)

موجود نیست
شیلنگ ۵ لایه اوشن (دو حلقه ) یک کارنن دو حلقه شیلنگ ۵۰ یاردی  ۸٫۵ میلیمتری مقاوم

شیلنگ اوشن ۵ لایه(یک حلقه)

موجود نیست
شیلنگ اوشن ۵ لایه (یک ) یک حلقه  ۵۰ یاردی  

شیلنگ جی فلکس نمره ۸٫۵ اصل کره ( یک حلقه)

موجود نیست
  شیلنگ جی فلکس نمره ۸٫۵ اصل کره ( یک حلقه)   مشخصات مشخصات عمومی کاربرد: شلنگ سمپاشی جنس: PVC

شیلنگ جی فلکس نمره ۱۰ اصل کره (دو حلقه)

موجود نیست
شیلنگ جی فلکس نمره۱۰ ۸٫۵ اصل کره (۵۰ یاردی ۲ حلقه ) ۵۰*۲  ( دو حلقه ۵۰ یاردی) مشخصات مشخصات

شیلنگ جی فلکس نمره ۸٫۵ اصل کره (۵۰ یاردی)

موجود نیست
شیلنگ جی فلکس نمره ۸٫۵ اصل کره ( ۵۰ یاردی )   مشخصات مشخصات عمومی کاربرد: شلنگ سمپاشی جنس: PVC

شیلنگ پانافلکس نمره ۸٫۵  اصل کره (دو حلقه)

موجود نیست
شیلنگ پانافلکس نمره ۸٫۵  اصل کره (دو حلقه) کلاف  ۵۰*۲   ( دو کلاف ۵۰ متری) این محصول از تهران به

شیلنگ چینی ۸٫۵, ۵ لایه (۵۰ یاردی)

موجود نیست
شیلنگ چینی ۸٫۵, ۵ لایه ( حدود ۵۰ متری) هر کلاف ۵۰ یارد     شیلنگ سمپاشی ۵ لایه  

شیلنگ ۸٫۵ میل , ۳ لایه OUSEN

موجود نیست
شیلنگ  ۸٫۵ میل , ۳ لایه OUSEN با کیفیت بالا شیلنگ چینی ۸٫۵, ۳ لایه هر کلاف ۵۰ یارد

شیلنگ نمره ۱۰ پویا

موجود نیست
شیلنگ نمره ۱۰ پویا شیلتگ سمپاشی ۱۰ میلیمتر ۵ لایه با برند پویا مناسب برای سمپاش های زنبه ای فرغونی 

شیلنگ نمره ۸٫۵ چینی ۵ لایه (دو حلقه)

موجود نیست
شیلنگ نمره ۸٫۵ چینی ۵ لایه شیلتگ سمپاشی ۸٫۵ میلیمتر ۵ لایه مناسب برای سمپاش های زنبه ای فرغونی  تراکتوری

شیلنگ پانافلکس نمره ۸٫۵ کره (۵۰متر)

موجود نیست
شیلنگ پانافلکس نمره ۸٫۵  اصل کره کلاف  ۵۰*۱  ( کلاف ۵۰ متری) به شیلنگ های زرد رنگ مناسب برای اسپر

شلنگ ۱۰ هاروست چین (دو حلقه)

موجود نیست
شلنگ ۱۰ هاروست یا دیانا چین ( دو حلقه ۵۰ یاردی ) شیلنگ سمپاشی ۱۰ میلیمتر  چینی مقاومت  : ۱۵۰

شیلنگ پانافکس,شیلنگ جی فلکس,شیلنگ سمپاش,شیلنگ,شلنگ,شلنگ هارد فلکس,شیلنگ سم پاش